PRZELOTOWE Z SERII “SF”

OPIS :
Przelotowe urządzenie śrutownicze z serii SF przeznaczone są do śrutowania drutu i prętów o różnych średnicach i długościach. Detale poddawane obróbce wprowadzane są do komory śrutowniczej. Proces obróbki strumieniowo-ściernej odbywa się w szczelnej komorze roboczej wyposażonej w odpowiednią liczbę wirników rzutowych. Odpowiednie rozmieszczenie wirników sprawia, że wszystkie powierzchnie drutu są dokładnie i równomiernie oczyszczone.

ZASTOSOWANIE :
Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przede wszystkim w hutnictwie oraz w zakładach specjalizujących się w obróbce drutu. W szczególności wykorzystywane są do usuwania zendry z drutu i bednarki przed dalszą ich obróbką technologiczną.

ZALETY :

  • łatwa obsługa
  • bardzo duża wydajność.
  • możliwość zintegrowania z innymi urządzeniami w jednym ciągu technologicznym.
  • urządzenia wyprodukowane zgodnie z normami UE